Адвокат по трудовым спорам
Право на працю, як і її належні умови та гідну оплату, гарантовано Конституцією України. Проте кожен найманий працівник як мінімум кілька разів у житті потрапляв у ситуацію, коли його права порушуються роботодавцем. Роботодавці, зі свого боку, досить часто посилаються на об»єктивні обставини — високе податкове навантаження, скрутну фінансову ситуацію, яка складається не з вини роботодавця, а також на винні дії самого працівника.

Саме через це кожен трудовий спір є індивідуальним та потребує ретельного розгляду, аналізу та виважених і продуманих дій сторін конфлікту, спрямованих на вирішення спірної ситуації з врахуванням інтересів всіх його сторін.

Отже, що може зробити працівник? Що від нього залежить?

Позасудове врегулювання

Перш за все, знання — це сила. Дуже часто недобросовісний роботодавець використовує у власних інтересах незнання працівником механізмів захисту своїх прав, його правову неосвіченість та довіру до роботодавця.

Як цьому запобігти? Опинившись у ситуації трудового спору (навіть потенційного, наприклад, отримавши попередження про звільнення) активно шукати інформацію та звертатись за допомогою.

Чинне законодавство містить досить великий комплекс заходів щодо захисту трудових прав працівників — від визначення категорій осіб, які не підлягають звільненню майже в будь-якому випадку (крім повної ліквідації підприємства) до скороченої процедури стягнення сум заробітної плати у окремих випадках. Правильна поведінка працівника здатна вирішити конфлікт ще на стадії його виникнення та запобігти подальшим негативним для працівника наслідкам.

Крім того, існують спеціальні процедури та інституції, що покликані вести примірювальні процедури у разі масового порушення роботодавцем прав працівників. Це надає можливість колективу працівників захистити свої права.

Судове врегулювання

Проте, практика свідчить, що більшість працівників звертається за допомогою, коли лихо вже сталося і іншого способу захисту їх трудових справ, ніж в судовому порядку, вже не залишилося (як правило, при звільненні або застосуванні дисциплінарного стягнення).

Однак, чинне законодавство навіть за таких обставин надає достатньо можливостей для захисту. В умовах свідомого та демонстративного ігнорування роботодавцем вимог закону, суди обгрунтовано приймають рішення на користь працівників.

Всупереч поширеній серед загалу думці «та я нічого не доб»юся», судами покладається на роботодавця обов»язок оплатити вимушений прогул працівника, а у окремих випадках — відшкодувати завдану йому роботодавцем моральну шкоду.

Практика захисту трудових прав

Отже, вчасно звернувшись за допомогою до кваліфікованого юриста, працівник може забезпечити захист своїх законних інтересів та запобігти небажаним для нього наслідкам трудового спору. Наразі, працюючи разом із колегами у даній сфері, маємо задоволення вимог працівників у судовому порядку у 100 % випадків.